اطلاعیه آزمون ورودی ناوبری GPS / پنجشنبه ۳۱ تیر ۹۵

اطلاعیه آزمون ورودی ناوبری GPS / پنجشنبه ۳۱ تیر ۹۵

پیرو بخشنامه شماره ۱۱۹۳/۲۶۳ تاریخ ۳ خرداد۹۵ ، بدین‌وسیله نشانی محل برگزاری آزمون ورودی ناوبری GPS و همچنین مختصات آزمون ورودی نقشه خوانی و کار با قطب نما به شرح زیر اعلام می‌شود…

¯ زمان برگزاري آزمون ورودی مربیگری ناوبری GPSپنجشنبه ۳۱ تیر ۹۵

¯ نشانی محل برگزاری آزمون ورودی مربیگری ناوبری GPS : تهران، بزرگراه یادگار امام، خیابان ایثارگران شمالی، جنب ساختمان ناحیه ۹ شهرداری، سرای محله پرواز.

¯ زمان برگزاري آزمون ورودی نقشه‌خوانی و کار با قطب‌نما: جمعه ۱ مرداد ۹۵

¯ مختصات آزمون ورودی نقشه‌خوانی و کار با قطب‌نما:

۳۹S

۵۳۲۰۶۰ m.E

۳۹۶۱۲۸۰ m.N