سومین مرحله اردوهای اموزشی صعودهای بلندپاسداشت پیشکسوتان کوهنوردی استان آقایان علی طاهری.علی امینی بدخشان ومحمود فولادی

سومین مرحله اردوهای اموزشی صعودهای بلندپاسداشت پیشکسوتان کوهنوردی استان آقایان علی طاهری.علی امینی بدخشان ومحمود فولادی

سومین مرحله اردوهای اموزشی صعودهای بلندپاسداشت پیشکسوتان کوهنوردی استان آقایان علی طاهری.علی امینی بدخشان ومحمود فولادی  برگزار گردید.
این مرحله ۲/۵روزه در دوبخش تست امادگی جسمانی و سنگنوردی از تاریخ ۳۰تیرماه تا۱مرداد ماه به طول انجامید.
شرکت کنندگان دربخش امادگی جسمانی در۵ایتم زیر نظر مربیان وکارشناسان امادگی جسمانی در مجموعه ورزشی شهدای ۵ مردادمورد ارزیابی قرارگرفتند.
بخش دوم اردو بابرگزاری کلاس سنگنوردی درمناطق محل کنگره و لجور ادامه پیدا کرد وشرکت کنندگان در کارگاههای مختلف در ۲روزمورد اموزش قرارگرفتند.
نکته جالب این مرحله حضوراقای رضایی ریاست محترم هيئت به همراه اساتید گرامی اقایان امینی.فولادی. گودرزی وبشاوردپوردرمحل کنگره بود ایشان از نزدیک روند اجرای ارودها را بررسی نمودند.

IMG_20160727_073558 IMG_20160727_073554 IMG_20160727_073614 IMG_20160727_073619 IMG_20160727_073602 IMG_20160727_073642 IMG_20160727_073629 IMG_20160727_073702