گزارش تصویری  چهارمين اردوي آموزشي،‌ استعداديابي و انتخابي تيم ملي اميد/ مرکزی ـ مرداد ۹۵

گزارش تصویری چهارمين اردوي آموزشي،‌ استعداديابي و انتخابي تيم ملي اميد/ مرکزی ـ مرداد ۹۵

گزارش تصویری چهارمين اردوي آموزشي،‌ استعداديابي و انتخابي تيم ملي اميد/ مرکزی ـ مرداد  ۹۵ هم اکنون با حضور اساتید استان:آقایان محمد جلالی،علی علیمحمدی،مهدی عابدی و جناب آقای حسن گرامی مربی و سرپرست تیم ملی امید

گزارش کامل اردو در چند روز آینده در سایت هیت درج خواهد شد.👆👆👆👆👆👆👆👆عکسهای ارسالی هم اکنون توسط استاد جناب آقای محمد جلالی ارسال شده است.با تشکر                                                                                                                                                                      💐روابط عمومی هیت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان مرکزی💐

photo_2016-08-04_08-49-18 photo_2016-08-04_08-49-15 photo_2016-08-04_08-49-13 photo_2016-08-04_08-49-10 photo_2016-08-04_08-49-07 photo_2016-08-04_08-49-04 photo_2016-08-04_08-49-02 photo_2016-08-04_08-48-57 photo_2016-08-04_08-48-51 photo_2016-08-04_08-48-48 photo_2016-08-04_08-47-07 photo_2016-08-04_08-46-21 photo_2016-08-04_08-45-46 photo_2016-08-04_08-45-32 photo_2016-08-04_08-45-30 photo_2016-08-04_08-45-18 photo_2016-08-04_08-45-15 photo_2016-08-04_08-44-49 photo_2016-08-04_08-44-25 photo_2016-08-04_08-44-19