اعلام اسامی قبول‌شدگان آزمون ورودی مربیگری درجه ۳ دره‌نوردی

اعلام اسامی قبول‌شدگان آزمون ورودی مربیگری درجه ۳ دره‌نوردی

پیرو برگزاری آزمون ورودی مربیگری درجه ۳ دره‌نوردی در تاریخ ۲۹و ۲۸ مرداد ۹۵ در استان اصفهان، اسامی قبول‌شدگان آزمون به شرح زیر اعلام می‌شود: …

¯ توجه:

ـ نفرات مشروط می‌بایست با آمادگی بیشتر عملی و تئوری در دوره شرکت نمایند.

ـ تاریخ دوره متعاقباً اعلام خواهد شد.

ردیف

نام و نام خانوادگی

نتیجه

ردیف

نام و نام خانوادگی

نتیجه

۱

علی خوانساری

قبول

۷

سعید تقوی

مشروط

۲

حسین الوندی

قبول

۸

رضا قاسمی

مشروط

۳

علی سلیمیان

قبول

۹

داود لطفی

مشروط

۴

حسین شایگان

قبول

۱۰

عاطفه سلیمیان

مشروط

۵

محمد چاوشی

قبول

۱۱

حمید افضل

مشروط

۶

محمد روحانی

قبول

۱۲

فرزاد صادق زاده

مشروط