فراخوان ارسال مقاله به همایش «کوه‌ها و زندگی ما»

فراخوان ارسال مقاله به همایش «کوه‌ها و زندگی ما»

فراخوان ارسال مقاله به همایش «کوه‌ها و زندگی ما» / برگزار کننده: هیئت کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی استان تهران / برای کسب اطلاعات بیشتر، متن پوستر و راهنمای پیوست را دریافت و ملاحظه نمائید: …

راهنمای همایش «کوه‌ها و زندگی ما»