اعلام اسامی قبول‌شدگان آزمون ورودی مربیگری درجه ۳ دره‌نوردی

پیرو برگزاری آزمون ورودی مربیگری درجه ۳ دره‌نوردی در تاریخ ۹ مهرماه ۹۵ در استان اصفهان، اسامی قبول‌شدگان آزمون به شرح زیر اعلام می‌شود: …

¯ توجه:  

ـ نفرات مشروط می‌بایست با آمادگی بیشتر عملی و تئوری در دوره شرکت نمایند.

¯ ثبت‌نام در دوره مربیگری پس از عضویت و از طریق پرتال فدراسیون تا ساعت ۲۴:۰۰ شنبه ۱ آبان ۹۵

آقایان

http://portal.msfi.ir/forms/public/EducationCourse.aspx?ID=165

بانوان

http://portal.msfi.ir/forms/public/EducationCourse.aspx?ID=166

ردیف

نام و نام خانوادگی

نتیجه

ردیف

نام و نام خانوادگی

نتیجه

۱

سحر محمدی

قبول

۳

فرزاد احمدزاده

مشروط

۲

سمیرا زارعی

قبول

۴

حسین جانبازی

مشروط