کدگذاری رشته‌های ورزشی فدراسیون‌ ها

کدگذاری رشته‌های ورزشی فدراسیون‌ ها

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات با همکاری فدراسیون های ورزشی مستند کدگذاری رشته های ورزشی فدراسیونها را تدوین و در سایت مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان بارگذاری نمود. این امر در راستای شناسایی اطلاعات پایه دستگاه و توسعه خدمات الکترونیکی صورت گرفته است. علاقمندان میتوانند با مراجعه به آدرس زیر فایل PDF کد گذاری رشته و زیر شاخه های کوهنوردی و صعودهای ورزشی تحت پوشش فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی را در صفحه ۸۳ ملاحظه نمایند: …

از طریق لینک زیر دریافت نمائید:
ftp://ftp.msy.gov.ir/Mobin/Reshte-95.pdf