گزارشی کوتاه از دومین فستیوال سنگنوردی در آمل

گزارشی کوتاه از دومین فستیوال سنگنوردی در آمل

گزارشی کوتاه از دومین فستیوال سنگنوردی در آمل
به میزبانی گروه های  آزادی و آفتاب آمل در منطقه شکل شاه (بندبریده) ۱۴ آبان ۹۵ با سنگنوردانی از استانهای مختلف کشور
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
این برنامه با گشایش ۲ مسیر جدید به نام های  پژمان و روزبه توسط مربیان ارزنده کشور و با صعودو فرود مسیرهای مختلف توسط سنگنوردان بیش از ۲۲ شهر ایران ساعت ۹صبح شروع ودر پایان با تقدیر از مربیان و تمامی سنگنوردان حاضر که از استانهای دیگرهم  در این برنامه حضور داشتن ساعت ۵ غروب به پایان رسید.

با حضور سنگنوردان برجسته استان آقایان پژمان زعفری و علی  حکی💐با آرزوی موفقیت و پیروزی برای ایشان💐

photo_2016-11-06_15-36-54 photo_2016-11-06_15-36-50 photo_2016-11-06_15-36-47