اعلام نتیجه دوره مدرسی نقشه‌خوانی و کار با قطب‌نما

اعلام نتیجه دوره مدرسی نقشه‌خوانی و کار با قطب‌نما

بدینوسیله نتایج دوره مدرسی نقشه‌خوانی و کار با قطب‌نما در تاریخ ۲۹ و ۳۰ مهرماه ۹۵ به شرح زیر اعلام می‌شود: …

خانم‌ها:

نتیجه دوره

اسامی نفرات

ردیف

قبول (۱ دوره کارورزی)

نازنین علی بیک

۱

قبول (۱ دوره کارورزی)

نرگس آرازش

۲

قبول (۱ دوره کارورزی)

زهرا دهقانی طراقی

۳

آقایان:

نتیجه دوره

اسامی نفرات

ردیف

قبول (۱ دوره کارورزی)

محمد رزمجو

۱

قبول (۱ دوره کارورزی)

سید نوید یحیوی

۲

قبول (۱ دوره کارورزی)

مسعود محمدی

۳

قبول (۱ دوره کارورزی)

امیر صادقی

۴

قبول (۱ دوره کارورزی)

مهرداد نری میسا

۵

قبول (۳ دوره کارورزی)

علیرضا زارعی

۶

قبول (۳ دوره کارورزی)

مهدی فراهانی

۷

قبول (۳ دوره کارورزی)

علیرضا توسلی

۸

¯ توجه: قبول‌شدگان پس از گذراندن دوره‌های کارورزی با مدرسان معرفی شده از طرف بخش ناوبری و ارائه پروژه دوره تا پایان دی ماه ۹۵ تا تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸ مجوز تدریس خواهند داشت.