نتایج بازآموزی مربیان درجه ۳ غارنوردی

بدین‌وسیله نتایج دوره‌های بازآموزی مربیان درجه۳ غارنوردی که در ۲۲ الی ۲۴ آذر ۹۵ در استان‌ مرکزی برگزار گردید به شرح ذیل اعلام می‌گردد: …

آقایان

ردیف

نام و نام خانوادگی

نتیجه

۱

امیر جلوانی

مدرس کارآموزی

مدرس غارپیمایی

۲

شهریار بهزادیان

مدرس کارآموزی

مدرس غارپیمایی

۳

مرتضی نادی دخت آهاری

مدرس کارآموزی

مدرس غارپیمایی

۴

عباس محمدی

مدرس کارآموزی

مدرس غارپیمایی

۵

باقر صمدیان

مربی کارآموزی

مدرس غارپیمایی

۶

حمیدرضا گلکار

مربی کارآموزی

مدرس غارپیمایی

۷

محمود فولادی

مربی کارآموزی

مدرس غارپیمایی

بانوان

ردیف

نام و نام خانوادگی

نتیجه

۱

زهرا مدرس

مدرس کارآموزی

مدرس غارپیمایی

۲

سارا عدالتیان آراسته

مربی کارآموزی

مدرس غارپیمایی

¯ توجه: قبول‌شدگان با عنوان مربی می‌توانند با تلاش بیشتر جهت ارتقاء به عنوان مدرسی در بازآموزی بعدی حضور داشته باشند.

مجوز آموزش به مدت سه سال تا پایان آذر ماه ۱۳۹۸ اعتبار خواهد داشت.

آخرین مهلت تکمیل کسری مدارک مطابق آخرین شیوه نامه آموزشی کمیته غارنوردی و غارشناسی تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۶ می باشد.

– قبول شدگانی که دارای کسری مدارک می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر دوشنبه ها ساعت ۱۶-۱۸ با کمیته غارنوردی تماس بگیرند.