کارگروه محیط زیست / تشکیل ستادهای استانی و شهرستانی به منظور ترویج و اشاعه فرهنگ حفظ محیط کوهستان

به منظور ترویج و اشاعه فرهنگ حفظ محیط کوهستان با هدف مدیریت پسماند جامد و فرهنگ‌سازی تخلیه زباله از کوهستان، مقتضی است نسبت به تشکیل ستادهای استانی و شهرستانی در مناطق پر تردد کوهستانی اقدام لازم صورت گیرد. همچنین به پیوست آیین‌نامه ستادهای استانی حفظ محیط کوهستان جهت بهره‌برداری ارسال می‌گردد

آیین_نامه_ستادهای_استانی_حفظ_محیط.pdf

حجم : ۲۲۸KB
دانلود