اطلاعیه / تمديد بيمه تكميلي اعضاي صندوق حمايت از قهرمانان و پيشکسوتان

اطلاعیه / تمديد بيمه تكميلي اعضاي صندوق حمايت از قهرمانان و پيشکسوتان

قابل توجه اعضاي محترم صندوق حمايت از قهرمانان و پيشکسوتان:
جهت تمديد بيمه تكميلي از روز دوشنبه ۱۲ تیر ماه ۹۶ لغايت ۳۱ تیر ماه ۹۶ در ساعات اداري و با در دست داشتن مدارك ذيل، به آدرس بلوار افريقا خیابان انصاري پلاک ٦ مراجعه نماييد.

اصل شناسنامه خود و افراد تحت تكفل، اصل كارت ملي خود و افراد تحت تكفل، يك قطعه عكس، دفترچه بيمه، شماره حساب شبا.

پایگاه اطلاع رسانی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور
www.ghahremanan.ir