تبریک «روز پزشک» به تمامی پزشکان کوهستان

اول شهریور ماه، همزمان با زاد روز حکیم «بوعلی سینا» با عنوان «روز پزشک» نام‌گذاری شده است. این مناسبت را به یکایک پزشکان خدوم و تلاشگر کوهستان و همچنین همکاران گرامی و پرتلاش کارگروه پزشکی، جستجو و نجات کوهستان فدراسیون؛ صمیمانه تبریک عرض ‌می‌نمائیم.