برگزاری صعود سراسری کوهنوردان استان مرکزی

برگزاری صعود سراسری کوهنوردان استان مرکزی

بدین وسیله به استحضار میرساند این هیئت در نظر دارد به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش اقدام به برگزاری برنامه صعود سراسری قله ۴۰۷۰متری کهار واقع در البرز مرکزی با حضور کوهنوردان منتخب استان نماید.


۱- این برنامه از مورخ ۹۶/۰۷/۲۰ لغایت۹۶/۰۷/۲۱ به مرحله اجرا در خواهد امد.
۲- سهمیه هر باشگاه و (باشگاه های در حال تاسیس) ۱۰ نفر (خانم وآقا) میباشد.
۳-رده سنی شرکت کنندگان حداقل ۱۸ سال تمام در نظر گرفته شده است.
۴- ارائه کارت بیمه ورزشی سال جاری الزامی است.
۵-ارسال لیست نفرات به همراه شماره تماس سرپرست به شماره دورنگار هیئت اراک۳۳۶۸۶۷۷۸ الزامی است.
۶-تامین تغذیه وتنقلات در طول برنامه به عهده شرکت کنندگان میباشد.
۷-بهمراه داشتن تجهیزات وپوشاک مناسب فصل ومطابق برنامه الزامی است.
۸-زمان حرکت ۷صبح روز پنج شنبه ۲۰/۷/۹۶از ضلع شرقی مجموعه ورزشی ۵ مردادخیابان رز ساختمان اداره ورزش وجوانان شهرستان اراک هیئت کوهنوردی میباشد.
۹- به کلیه شرکت کنندگان گواهی صعود اعطا خواهد شد.
۱۰-برنامه در صورت شرایط جوی مناسب به مرحله اجرا در خواهد آمد.
برای کسب اطلاعات بیشتر با جناب آقای نادری با شماره تلفن:۰۹۱۸۸۶۰۶۰۰۵ تماس حاصل فرمائید.