برگزاری صعود سراسری کوهنوردان استان مرکزی

برگزاری صعود سراسری کوهنوردان استان مرکزی

بدین وسیله به استحضار میرساند این هیئت در نظر دارد به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش اقدام به برگزاری برنامه صعود سراسری قله 4070متری کهار واقع در البرز مرکزی با حضور کوهنوردان منتخب استان نماید.


1- این برنامه از مورخ 96/07/20 لغایت96/07/21 به مرحله اجرا در خواهد امد.
2- سهمیه هر باشگاه و (باشگاه های در حال تاسیس) 10 نفر (خانم وآقا) میباشد.
3-رده سنی شرکت کنندگان حداقل 18 سال تمام در نظر گرفته شده است.
4- ارائه کارت بیمه ورزشی سال جاری الزامی است.
5-ارسال لیست نفرات به همراه شماره تماس سرپرست به شماره دورنگار هیئت اراک33686778 الزامی است.
6-تامین تغذیه وتنقلات در طول برنامه به عهده شرکت کنندگان میباشد.
7-بهمراه داشتن تجهیزات وپوشاک مناسب فصل ومطابق برنامه الزامی است.
8-زمان حرکت 7صبح روز پنج شنبه 20/7/96از ضلع شرقی مجموعه ورزشی 5 مردادخیابان رز ساختمان اداره ورزش وجوانان شهرستان اراک هیئت کوهنوردی میباشد.
9- به کلیه شرکت کنندگان گواهی صعود اعطا خواهد شد.
10-برنامه در صورت شرایط جوی مناسب به مرحله اجرا در خواهد آمد.
برای کسب اطلاعات بیشتر با جناب آقای نادری با شماره تلفن:09188606005 تماس حاصل فرمائید.