کارگروه مسابقات و لیگ / انتشار رده بندی تیمی مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور سال ۹۶

کارگروه مسابقات و لیگ / انتشار رده بندی تیمی مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور سال ۹۶

کارگروه مسابقات و لیگ فدراسیون اقدام به انتشار رده بندی تیمی مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور سال ۹۶ به شرح ذیل نمود:

فایل های ضمیمه را دریافت و ملاحظه نمائید:

آلبوم تصاویر


فایل های ضمیمه

تیمی قهرمانی کشور مردان.pdf

حجم : ۱۵۴KB
دانلود

تیمی قهرمانی کشور زنان.pdf

حجم : ۱۵۵KB
دانلود