کمیته آموزش / احکام کمیته آموزش و طراحی راهبردهای آموزشی فدراسیون

کمیته آموزش / احکام کمیته آموزش و طراحی راهبردهای آموزشی فدراسیون

به آگاهی می‌رساند؛ با توجه به تغییر روند و فرآیند در کمیته آموزش فدراسیون و لزوم استفاده از تجربیات گرانبهای کارشناسان خبره این رشته به پیشنهاد رئیس کمیته آموزش، آقای رضا کریمی احکام زیر به منظور تشکیل کمیته آموزش و طراحی راهبردهای آموزشی فدراسیون صادر گردید.

ضمن قدردانی و سپاس از حسن همکاری، خدمات خالصانه و زحمات بی شائبه همکاران کمیته آموزش، امید است بتوانیم در توسعه آموزش کوهنوردی شاهد موفقیت و پیشرفت روزافزون باشیم.

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ حسن جواهرپور کارشناس و مشاور کمیته آموزش
۲ محمدحسین حاتمی کارشناس و مشاور کمیته آموزش
۳ عباس علینژاد کارشناس و مشاور کمیته آموزش
۴ کامران اندامی کارشناس و مشاور کمیته آموزش
۵ محمدحاتم آبادی فراهانی کارشناس و مشاور کمیته آموزش
۶ میرعلی آقاسیدی کارشناس و مشاور کمیته آموزش
۷ پرستو ابریشمی کارشناس و مشاور کمیته آموزش
۸ محمد جدائیان مسئول بخش مربیان
۹ وحید رضا عطایی فر مسئول بخش کوهپیمایی
۱۰ علی محمد خوانساری مسئول بخش دره نوردی
۱۱ امین گرجی مسئول بخش ناوبری
۱۲ نادیا اسمی خانی مسئول بخش پژوهش
۱۳ محسن هاشم نژاد مسئول بخش هواشناسی کوهستان
۱۴ سهیل سرهنگیان دبیر بخش ناوبری
۱۵ محمد رضا بهروزی دبیر بخش سنگنوردی
۱۶ مسعود محمدی دبیر بخش برف و یخ
۱۷ حمید رضا شفقی مسئول دیواره‌نوردی
۱۸ معصومه نظر زاده مسئول امور بانوان
۱۹ سرو حوری مسئول امور اداری