اطلاعیه کارگروه آموزش / پايان برگزاری دوره نجات در برف/ بهمن‌شناسی

به آگاهي تمامي برگزارکنندگان دوره‌هاي آموزشي مي‌رساند؛ با توجه به فرارسيدن فصل بهار و گرم شدن هوا و نامساعد بودن برف جهت آموزش دوره بهمن‌شناسی، مقتضي است از برگزاري دوره‌ نجات در برف/ بهمن‌شناسي از تاریخ ۸ ارديبهشت ماه سال جاري در سراسر کشور خودداري نمايند.