کارگروه آموزش / آزمون ورودي مربيگري درجه ۲ سنگ‌نوردی ویژه آقایان و بانوان

ه آگاهی می رساند؛ کارگروه آموزش این فدراسیون در راستای اجرای برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۷ و به منظور توسعه کمی و کیفی و ارتقای سطح آموزش در سطح کشور در نظر دارد آزمون ورودی مربیگری درجه ۲ سنگ‌نوردی را به شرح زیر برگزار نماید:

¯ زمان برگزاري: چهارشنبه ۲۰ تیرماه ۱۳۹۷

¯ زمان و مکان پذیرش: ساعت ۷صبح ـ چهارشنبه ۲۰ تیرماه ۱۳۹۷ – پل‌خواب، جاده کرج چالوس

¯ پایان آزمون: ساعت ۱۸ – چهارشنبه ۲۰ تیرماه ۱۳۹۷

مهلت ثبت نام در پرتال فدراسیون تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۱۳ تیرماه ۱۳۹۷

آقايان http://portal.msfi.ir/forms/public/EducationCourse.aspx?ID=607
بانوان http://portal.msfi.ir/forms/public/EducationCourse.aspx?ID=608

 

¯ هزینه ثبت نام: مبلغ ۸۰۰۰۰۰ ريال (هشتصدهزار ریال)

¯ مدارك و شرایط موردنیاز:

– جهت شرکت در دوره مربیگری درجه ۲ سنگ نوردی، می‌بایست از تاریخ مربیگری درجه ۳ سنگ نوردی دو سال گذشته باشد.

– برگزاری حداقل ۶ دوره کارآموزی سنگ نوردی، به عنوان مدرس و ارائه مستندات

– صعود ۱۰ مسیر ۳ طول و یا ۱۵ مسیر ۲ طول سنگنوردی ارائه گزارش و مستندات به صورت فرمت راهنمای صعود بر روی لوح فشرده

ـ آپلود حکم مربیگری درجه ۳ سنگ نوردی در صفحه شخصی (قسمت ثبت سوابق آموزشی)

ـ آپلود مدارک آموزشی در صفحه شخصی (قسمت ثبت سوابق آموزشی)

ـ دارا بودن مدرك تحصيلي (حداقل ديپلم)

ـ مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه (برای آقایان)

¯ مدارک مورد نیاز در هنگام پذیرش:

ـ ارائه اصل كارت بيمه ورزشي با تاریخ اعتبار

ـ ارائه گواهي صحت و سلامت

 

¯ لوازم و تجهیزات مورد نیاز:

کفش و پوشاک مناسب فصل، لوازم شخصی، نوشت افزار، کمکهای اولیه ، لوازم فنی مورد نیاز

توجه:

ـ كليه لوازم فني بايد داراي استاندارد UIAA باشند.

ـ هزينه اسكان، تغذيه و اياب و ذهاب به عهده شركت‌كنندگان مي‌باشد.

– آزمون کتبی از طرح درس های مدون سنگ نوردی (کارآموزی و پیشرفته و مربیگری درجه ۳ سنگ نوردی) اخذ خواهد شد.