کارگروه آموزش / اعلام نتیجه دوره بازآموزی مربیان درجه ۳ برف و یخ

پیرو برگزاری دوره بازآموزی مربیان درجه ۳ برف و یخ از تاریخ ۵ تا ۷ اردیبهشت ۹۷ در منطقه حسندر، نتیجه دوره به شرح زیر اعلام می‌گردد:

¯ اعتبار بازآموزي به مدت سه سال تا تاريخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰ مي‌باشد.

آقایان:

نتیجه دوره نام و نام خانوادگی ردیف نتیجه دوره نام و نام خانوادگی ردیف
مدرس مسعود سرورامینی ۱۳ مدرس نیاز مجنون ۱
مدرس امید آمحمدی ۱۴ مدرس محمد امین محمدی ۲
مدرس قادر حکیمی ۱۵ مدرس امیرحسین ناظمی ۳
مدرس مهدی فریدافشار ۱۶ مدرس حسن جعفری ۴
مدرس حامد رستگار ۱۷ مدرس محمد تمجید ۵
مدرس جبار سلیمانی ۱۸ مدرس مهدی محمدشاهی مقدم ۶
مدرس سعید عریانپور ۱۹ مدرس مسعود محمدی ۷
مدرس سعید بابایی گنبری ۲۰ مدرس شهریار عدنان قوجه بگلو ۸
مدرس سعید رحیمی ۲۱ مدرس یحیی ثروت ۹
مدرس وحید محمودی ۲۲ مدرس احسان صادقی حریری ۱۰
مدرس امیرناصر پوررسول ۲۳ مدرس محمد رضا صالحی ۱۱
مدرس امین عرفی پاک ۲۴ مدرس امیر کلهر ۱۲

بانوان:

نتیجه دوره نام و نام خانوادگی ردیف نتیجه دوره نام و نام خانوادگی ردیف
مدرس الهه ادیب حاجی باقری ۳ مدرس هانیه داودی ۱
مدرس مهری یغمایی عالی ۴ مدرس بیانه فاضلی ۲