کارگروه آموزش / اعلام نتیجه دوره بازآموزی مربیان درجه ۳ دره‌نوردی تهران ـ اردیبهشت ۹۷

پیرو برگزاری دوره بازآموزی مربیان درجه ۳ دره‌نوردی از تاریخ ۱۲ تا ۱۴ اردیبهشت ۹۷ در استان تهران، نتیجه دوره به شرح زیر اعلام می‌گردد:

¯ اعتبار بازآموزي به مدت سه سال تا تاريخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ مي‌باشد.

آقایان:

ردیف اسامی نفرات نتیجه دوره
دره‌پیمایی کارآموزی دره‌نوردی پیشرفته دره‌نوردی
۱ علی محمد خوانساری مدرس مدرس مدرس
۲ امیر جلوانی مدرس مدرس مدرس
۳ حسین جانبازی‌گوجانی مدرس مدرس
۴ سید حمید افضل مدرس مدرس
۵ سعید تقوی مدرس مدرس
۶ محمد چاوشی مدرس مدرس
۷ داود لطفی مدرس مدرس
۸ حسین شایگان شاد مدرس مدرس
۹ حسین الوندی مدرس مدرس
۱۰ علی سلیمیان‌ریزی مدرس مدرس
۱۱ رضا قاسمی مربی مربی
۱۲ فرزاد احمدزاده مربی مربی

 

بانوان:

ردیف اسامی نفرات نتیجه دوره
دره‌پیمایی کارآموزی دره‌نوردی پیشرفته دره‌نوردی
۱ سحر محمدی مدرس مدرس
۲ عاطفه سلیمیان‌ریزی مدرس مدرس