انتشار اسامی داوران و طراحان یخ نوردی مورد تایید فدراسیون جهانی کوه‌نوردی

لیست اسامی داوران و طراحان یخ نوردی مورد تایید فدراسیون جهانی کوه نوردی منتشر شد. 
 
از ایران:
*داوران: محمدامین حواله دارنژاد و بابک ضیا
*داور کارورز: خانم موسوی
*طراح: مسعود زینالی
*طراحان کارورز: محمد رضا صفدریان، مهدی پهناور و سعید محمودی