اولین جلسه مشترک ارائه گزارش عملکرد توسط باشگاههای کوهنوردی شهرستان اراک

اولین جلسه مشترک ارائه گزارش عملکرد توسط باشگاههای کوهنوردی شهرستان اراک

 اولین جلسه مشترک ارائه گزارش عملکرد توسط باشگاههای کوهنوردی شهرستان اراک راس ساعت ۱۷٫ ۳۰ روز دوشنبه مورخ ۳۰ مهر ماه با حضور مدیران و مسوولان باشگاهها، مسولين کارگروه های هیئت در محل دفتر هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان مرکزی برگزار گردید. این جلسات با هدف تبادل نظر، انتقال تجارب ، ارزیابی و معرفی عملکرد باشگاها و ایجاد همکاری و همدلی قرار است هر ماه یکبار با همت کارگروه فنی هیئت کوهنوردی استان به مرحله اجرا در آید . در این جلسه ضمن ارائه گزارش توسط سرپرستان برنامه های اجرایی باشگاها ، حاضرین نیز اطلاعات لازمه را در قالب سوال از سرپرستان دریافت نمودند. (باشگاههایی که در این جلسه ارائه گزارش نمودند. باشگاه شاهین، باشگاه مهر، باشگاه پرواز، باشگاه اوج و میهمان جلسه دکتر جعفری )
[ Photo, اولین جلسه مشترک ارائه گزارش عملکرد توسط باشگاههای کوهنوردی شهرستان اراک راس ساعت ۱۷٫ ۳۰ روز دوشنبه مورخ ۳۰ مهر ماه با حضور مدیران و مسوولان باشگاهها، مسولين کارگروه های هیئت در محل دفتر هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان مرکزی برگزار گردید. این جلسات با هدف تبادل نظر، انتقال تجارب ، ارزیابی و معرفی عملکرد باشگاها و ایجاد همکاری و همدلی قرار است هر ماه یکبار با همت کارگروه فنی هیئت کوهنوردی استان به مرحله اجرا در آید . در این جلسه ضمن ارائه گزارش توسط سرپرستان برنامه های اجرایی باشگاها ، حاضرین نیز اطلاعات لازمه را در قالب سوال از سرپرستان دریافت نمودند. (باشگاههایی که در این جلسه ارائه گزارش نمودند. باشگاه شاهین، باشگاه مهر، باشگاه پرواز، باشگاه اوج و میهمان جلسه دکتر جعفری )
🌷با تشکر کارگروه فنی و روابط عمومی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان مرکزی🌷 ]🌷با تشکر کارگروه فنی و روابط عمومی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان مرکزی🌷