تیم پاراکلایمینگ پس از دو روز موفق به بازگشایی مسیر در دیواره بیستون

تیم پاراکلایمینگ پس از دو روز موفق به بازگشایی مسیر در دیواره بیستون

 تیم پاراکلایمینگ پس از دو روز موفق به بازگشایی مسیر در دیواره بیستون به نام مسیر پاراکلامبینگ گردد.

این موفقیت را به تمام اعضای تیم بخصوص آقای امیر سبزی تبریک عرض نموده و آرزومند موفقیت در تمامی عرصه ها.🌺🌺
🌷با تشکر کار گروه صعودهای ورزشی و روابط عمومی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان مرکزی🌷