🌼۸ آبان ماه روز مربی بر همه مربیان مبارک🌼

در کنار هر انسان قهرمانی، یک مربی خارق العاده نفس میکشد💪

🌼۸ آبان ماه روز مربی بر همه مربیان مبارک🌼

🌷روابط عمومی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان مرکزی🌷 ]