کارگروه غارنوردی و غارشناسی / اسامی قبول شدگان دوره مربیگری درجه ۳ غارنوردی

پیرو برگزاری دوره مربیگری درجه ۳ غارنوردی در استان قزوین، اسامی قبول‌شدگان دوره به شرح زیر اعلام می‌گردد:

ردیف نام و نام خانوادگی نتیجه
۱ علی سلیمیان قبول
۲ یونس شریعتمداری قبول
۳ سیداحمد موسوی قبول
۴ حامد حکیم جوادی قبول
۵ محمود صادقی قبول
۶ سیدمیلاد موسوی قبول
۷ فرشاد کرمی قبول
۸ مرتضی فتحی قبول
۹ بهمن خرم زاده قبول
۱۰ عبدالرضا ابراهیمی قبول
۱۱ هستی مهریزی قبول

¯ توجه:

ـ قبول‌شدگان جهت دریافت فرم پایان نامه و نحوه تکمیل مدارک مربوطه با دبیر کمیته غارنوردی و غارشناسی فدراسیون، آقای مهیار کفاش تماس حاصل نمایند.

ـ همچنین قبول‌شدگان می‌بایست نتایج آزمون‌های آمادگی جسمانی به شرح زیر را توسط کارشناس ادارات ورزش استان متبوع تهیه و ضمن تأیید اداره ورزش و جوانان به فدراسیون ارسال نمایند.

¯ آزمون‌های جسمانی:

  • کشش بارفیکس در یک دقیقه
  • درازنشست در یک دقیقه
  • درصد چربی
  • BMI
  • آستانه لاکتات و Vo2max با آزمون کانکانی
  • انعطاف تنه به جلو
  • پرش سارجنت