کارگروه مسابقات و لیگ / اعلام نقشه مسیر سرعت نخستین دوره مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کرمان ـ زنجان/ آذر ۹۷

پیرو بخشنامه شماره ۱۰۱۹/د/۲۶۳/۹۷ تاریخ ۲۷/۰۸/۹۷ و بنا بر اعلام کمکمیته فنی برگزاری مسابقات المپیاد استعدادهای برتر، به آگاهی می‌رساند؛ گیره‌های اضافی بر روی مسیر سرعت عبارتند از :

 

DX1-g8

SN3-m1

SN5-h9

DX8-a9

Dx10-b5

¯ توجه:

ـ همه گیره ها از نوع گیره دست و در جهتی نصب می‌شود که محل گرفتن‌ آن خوب باشد.

ـ جهت مشاهده جزئیات بیشتر از فایل پیوست استفاده نمایید.