کارگروه آموزش / اعلام نتیجه دوره بازآموزی مربیان درجه ۳ سنگ نوردی آقایان و بانوان/ مهر۹۷/ پل‌خواب

پیرو برگزاری دوره بازآموزی مربیان درجه ۳ سنگ‌نوردی از تاریخ ۲۵ تا ۲۷ مهر ۹۷ در منطقه پل‌خواب، نتیجه دوره بر روی پرتال مربیانی که در دوره شرکت نمودند ثبت خواهد شد.
نتیجه بر روی کارت عضویت مربیان در صفحه کاربری شان قابل مشاهده است.

¯ اعتبار بازآموزي به مدت سه سال است.