کارگروه حفظ محیط کوهستان / اعلام آدرس محل برگزاری دوره مدرسی حفظ محیط کوهستان آقایان و بانوان/ کرمانشاه/ آذر ۹۷

یرو بخشنامه شماره ۹۹۴/د/۲۶۳/۹۷ تاریخ ۲۱/۰۸/۹۷، مبنی بر اعلام اسامی واجدین شرایط دوره مدرسی حفظ محیط کوهستان، آدرس محل برگزاری دوره به شرح زیر اعلام می‌شود؛ مقتضی است نفراتی که در این دوره ثبت‌نام نموده‌اند ساعت ۸ صبح چهارشنبه ۲۱ آذر ۹۷ در استان کرمانشاه حضور یابند.

¯ زمان پذیرش و ثبت‌نام دوره: ساعت ۸ صبح چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

¯ محل برگزاری دوره: استان کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، استادیوم آزادی، طبقه دوم سالن والیبال شهید هادیان، ساختمان آموزشی شهید هادیان.

 

¯مدارک موردنیاز:

۱ـ رونوشت برابر اصل آخرین مدرک تحصیلی                                        2ـ رونوشت کارت ملی

¯وسایل موردنیاز: لوازم تحریر جهت یادداشت ـ لپ تاب