کارگروه غارنوردی و غارشناسی / اعلام نتیجه دوره بازآموزی مربیان درجه ۳ غارنوردی قم/ آبان ۹۷

پیرو برگزاری دوره‌ بازآموزی مربیان درجه ۳ غارنوردی که از تاریخ ۱۶ لغایت ۱۸ آبان ۹۷ در استان قم برگزار شد، نتیجه دوره بر روی پرتال مربیانی که در دوره شرکت نمودند ثبت خواهد شد. 

نتیجه بر روی کارت عضویت مربیان در صفحه کاربری ایشان قابل مشاهده است.

¯ اعتبار بازآموزي به مدت سه سال است.