کمیته آموزش / چاپ احکام دوره‌های آموزشی توسط هیئت کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی استان

با توجه به درخواست‌های مکرر کارآموزان مبنی بر دریافت احکام دوره‌های آموزشی به صورت فیزیکی، مقتضی است برگزارکننده‌های دوره‌ها نسبت به دریافت احکام از هیأت‌های کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان‌ها و تحویل آن به کارآموزان اقدام نمایند.