اطلاعیه دوره های تخصصی از سوی آکادمی ملی المپیک

نظر به نقش تعیین کننده منابع انسانی متخصص در ارتقاء و توسعه پایدار ورزش قهرمانی کشور و آماده سازی و موفقیت قهرمانان و تیم های ورزشی، آکادمی ملی المپیک مبادرت به آموزش منابع انسانی فدراسیون ها و سازمان های ورزشی مرتبط با ورزش قهرمانی در حوزه های تخصصی تغذیه ورزشی، و روانشناسی ورزشی بشرح جدول ذیل، می نماید. شرکت کنندگان در پایان دوره توانایی و مهارت کافی برای ارائه خدمات علمی – تخصصی در سطوح ورزش قهرمانی و حرفه ای کشور را کسب نموده و گواهی شرکت معتبر دریافت می نمایند. خواهشمند است دستور فرمایید داوطلبان شرکت در دوره های آموزشی، جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت آکادمی ملی المپیک به آدرس www.Olympicacademy.ir مراجعه و یا با شماره تلفن های ۲۶۲۱۶۱۹۵ و ۲۶۲۱۶۱۸۸ (داخلی ۱۱۵) تماس حاصل نمایند.

ردیف نام دوره آموزشی تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مهلت ثبت نام آزمون ورودی یا مصاحبه
۱ دوره تربیت مربی مهارت های ذهنی (ویژه بانوان) روزهای برگزاری: چهارشنبه های هر هفته

شروع دوره: چهارشنبه ۱۰ بهمن ۹۷

۹ صبح الی ۱۷ ۲۶ دی ۹۷ ۲۹ دی ۹۷
۲ دوره تربیت مربی تغذیه ورزشی ۲۷ بهمن لغایت ۷ اسفند ۹۷ ۹ صبح الی ۱۵ ۱۰ بهمن ۹۷ ۱۳ بهمن ۹۷ ساعت ۹ صبح