نشست تخصصی هیات کوهنوردی استان به اتفاق اعضاء و مسئولین کمیته های کوهنوردی استان در محل اداره ورزش و جوانان شهرستان خمین

نشست تخصصی هیات کوهنوردی استان به اتفاق اعضاء و مسئولین کمیته های کوهنوردی استان در محل اداره ورزش و جوانان شهرستان خمین

نشست تخصصی هیات کوهنوردی استان به اتفاق اعضاء و مسئولین کمیته های کوهنوردی استان در محل اداره ورزش و جوانان شهرستان خمین با حضور سعید امجدی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان خمین و جلالی رئیس و اعضاء هیات کوهنوردی شهرستان در روز چهارشنبه مورخ ۳ بهمن ماه
🌷روابط عمومی هیئت کوهنودی و صعودهای ورزشی استان مرکزی🌷