پیام تبریک

پیام تبریک

🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊

صعود زمستانی آقایان : حمید اکبری، سید حامد حسینی و رضا وفایی به قله آرارات ترکیه را تبریک عرض نموده و برای این عزیزان آرزوی موفقیت های بیشتر را داریم.

🌷روابط عمومی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان مرکزی🌷