برگزاری کلاس آموزش هواشناسی کوهستان  ساوه ٩٧

برگزاری کلاس آموزش هواشناسی کوهستان ساوه ٩٧

برگزاری کلاس آموزش هواشناسی کوهستان توسط هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان ساوه ، با حضور مدرس ارشد فدراسیون کوهنوردی، جناب استاد هاشم نژاد
تاریخ ١٢ بهمن ٩٧