جي پي اس

اطلاعیه / اعلام مختصات محل برگزاری آزمون ورودی مدرسی GPS و نقشه‌خوانی و کار با قطب‌نما

پیرو برگزاری آزمون‌های ورودی مدرسی GPS و نقشه‌خوانی و کار با قطب‌نما، بدین‌وسیله مختصات محل برگزاری دوره‌های مذکور به شرح زیر اعلام می‌گردد: ¯ مختصات محل شروع آزمون ورودی مدرسی GPS: ۳۹ S ۰۵۳۱۷۰۰ m.E ۳۹۶۱۲۶۰ m.N ¯ مختصات محل شروع آزمون ورودی مدرسی نقشه خوانی و کار با قطب نما: ۳۹ S ۰۵۳۲۳۷۵ m.E […]

کارگروه آموزش / آزمون ورودي مدرسي GPS / ويژه آقايان و بانوان

به آگاهي مي‌رساند؛ کارگروه آموزش اين فدراسيون در راستاي اجراي تقويم سال ۱۳۹۷ و به منظور توسعه کمي و کيفي و ارتقاي سطح آموزش در سراسر کشور در نظر دارد آزمون ورودي مدرسي GPS را به‌ شرح زير برگزار ‌نمايد:

کارگروه آموزش / برگزاری دوره مدرسی کار با «جی پی اس»

پیرو برگزاری آزمون ورودی در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۹۶ در استان تهران و به منظور توسعه کمی و کیفی و ارتقای سطح آموزش در سراسر کشور کارگروه آموزش این فدراسیون در نظر دارد دوره مدرسی کار با جی پی اس را برای آقایان به شرح اسامی زیر برگزار نماید:

برگزاری دوره مدرسی نقشه‌خوانی و کار با قطب‌نما / ۲۵ شهریور

پیرو برگزاری آزمون ورودی نقشه‌خوانی و کار با قطب‌نما در تاریخ ۱ مرداد  ۹۵ در استان تهران و به منظور توسعه کمی و کیفی و ارتقای سطح آموزش در سراسر کشور دوره مدرسی نقشه خوانی و کار با قطب‌نما ویژه آقایان و بانوان به شرح اسامی زیر برگزار می‌شود…

برگزاری دوره مدرسی جی پی اس / ۲۰ آبان

پیرو برگزاری آزمون ورودی در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۹۵ در استان تهران و به منظور توسعه کمی و کیفی و ارتقای سطح آموزش در سراسر کشور دوره مدرسی کار با جی پی اس برای آقایان به شرح اسامی زیر برگزار نماید: …