جي پي اس

کارگروه آموزش / برگزاری دوره مدرسی کار با «جی پی اس»

کارگروه آموزش / برگزاری دوره مدرسی کار با «جی پی اس»

پیرو برگزاری آزمون ورودی در تاریخ 7 اردیبهشت ماه 96 در استان تهران و به منظور توسعه کمی و کیفی و ارتقای سطح آموزش در سراسر کشور کارگروه آموزش این فدراسیون در نظر دارد دوره مدرسی کار با جی پی اس را برای آقایان به شرح اسامی زیر برگزار نماید:

برگزاری دوره مدرسی نقشه‌خوانی و کار با قطب‌نما / 25 شهریور

برگزاری دوره مدرسی نقشه‌خوانی و کار با قطب‌نما / 25 شهریور

پیرو برگزاری آزمون ورودی نقشه‌خوانی و کار با قطب‌نما در تاریخ 1 مرداد  95 در استان تهران و به منظور توسعه کمی و کیفی و ارتقای سطح آموزش در سراسر کشور دوره مدرسی نقشه خوانی و کار با قطب‌نما ویژه آقایان و بانوان به شرح اسامی زیر برگزار می‌شود…

برگزاری دوره مدرسی جی پی اس / 20 آبان

برگزاری دوره مدرسی جی پی اس / 20 آبان

پیرو برگزاری آزمون ورودی در تاریخ 31 تیر ماه 95 در استان تهران و به منظور توسعه کمی و کیفی و ارتقای سطح آموزش در سراسر کشور دوره مدرسی کار با جی پی اس برای آقایان به شرح اسامی زیر برگزار نماید: …