كوهپيمايي

اطلاعیه بازآموزی مربیان درجه ۳ کوهپیمایی

اطلاعیه بازآموزی مربیان درجه ۳ کوهپیمایی

به آگاهی می‌رساند؛ کارگروه آموزش این فدراسیون در راستای اجرای تقویم سال ۱۳۹۵ و به منظور توسعه کمی و کیفی و ارتقای سطح آموزش در سراسر کشور در نظر دارد بازآموزی مربیگری درجه ۳ کوه‌پیمایی ـ ویژه آقایان و بانوان در استان‌های آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، مرکزی و اصفهان را به‌ شرح زیر برگزار ‌نماید: […]

اطلاعیه دوره مربیگری درجه ۲ کوه‌پیمایی / ویژه آقایان و بانوان

اطلاعیه دوره مربیگری درجه ۲ کوه‌پیمایی / ویژه آقایان و بانوان

به آگاهی می‌رساند؛ کارگروه آموزش این فدراسیون در راستای اجرای تقویم سال ۱۳۹۵ و به منظور توسعه کمی و کیفی و ارتقای سطح آموزش در سراسر کشور در نظر دارد دوره مربیگری درجه ۲ کوه‌پیمایی ویژه آقایان و بانوان برای قبول‌شدگان در آزمون ورودی به شرح زیر برگزار ‌نماید:

فراخوان بازآموزی مربیان درجه ۲ کوهپیمایی ویژه آقایان و بانوان

فراخوان بازآموزی مربیان درجه ۲ کوهپیمایی ویژه آقایان و بانوان

به آگاهي مي رساند؛ کارگروه آموزش این فدراسیون در راستای اجرای تقویم سال ۱۳۹۵ و به منظور توسعه کمی و کیفی و ارتقای سطح آموزش در سراسر کشور در نظر دارد بازآموزی مربیگری درجه ۲کوه‌پیمایی ویژه آقایان و بانوان را به‌ شرح زیر برگزار ‌نماید:…

بازآموزی مربیان درجه ۳ کوهپیمایی ویژه آقایان و بانوان / ۶ آبان ۹۵

بازآموزی مربیان درجه ۳ کوهپیمایی ویژه آقایان و بانوان / ۶ آبان ۹۵

به آگاهی می‌رساند؛ کارگروه آموزش این فدراسیون در راستای اجرای تقویم سال ۱۳۹۵ و به منظور توسعه کمی و کیفی و ارتقای سطح آموزش در سراسر کشور در نظر دارد بازآموزی مربیگری درجه ۳ کوه‌پیمایی ویژه آقایان و بانوان را به‌ شرح زیر برگزار ‌نماید: … ¯ زمان برگزاري دوره:  چهارشنبه ۵ آبان تا پنجشنبه۶ آبان […]

دوره مربیگری درجه ۳ کوهپیمایی / یکشنبه ۱۴ شهریور ۹۵

دوره مربیگری درجه ۳ کوهپیمایی / یکشنبه ۱۴ شهریور ۹۵

به آگاهی می‌رساند، کارگروه آموزش این فدراسیون در نظر دارد دوره مربیگری درجه ۳ کوه‌پیمایی ویژه آقایان و بانوان را جهت قبول‌شدگان در آزمون ورودی (به شرح اسامی پیوست) مرداد ماه سال جاری به شرح زیر برگزار نماید…