كوهپيمايي

بازآموزی مربیان درجه ۳ کوهپیمایی ویژه آقایان و بانوان / ۶ آبان ۹۵

بازآموزی مربیان درجه ۳ کوهپیمایی ویژه آقایان و بانوان / ۶ آبان ۹۵

به آگاهی می‌رساند؛ کارگروه آموزش این فدراسیون در راستای اجرای تقویم سال ۱۳۹۵ و به منظور توسعه کمی و کیفی و ارتقای سطح آموزش در سراسر کشور در نظر دارد بازآموزی مربیگری درجه ۳ کوه‌پیمایی ویژه آقایان و بانوان را به‌ شرح زیر برگزار ‌نماید: … ¯ زمان برگزاري دوره:  چهارشنبه ۵ آبان تا پنجشنبه۶ آبان […]

دوره مربیگری درجه ۳ کوهپیمایی / یکشنبه ۱۴ شهریور ۹۵

دوره مربیگری درجه ۳ کوهپیمایی / یکشنبه ۱۴ شهریور ۹۵

به آگاهی می‌رساند، کارگروه آموزش این فدراسیون در نظر دارد دوره مربیگری درجه ۳ کوه‌پیمایی ویژه آقایان و بانوان را جهت قبول‌شدگان در آزمون ورودی (به شرح اسامی پیوست) مرداد ماه سال جاری به شرح زیر برگزار نماید…

فراخوان صعود سراسری بانوان کشور به میزبانی هیئت استان البرز/ قلل کهار و ناز

فراخوان صعود سراسری بانوان کشور به میزبانی هیئت استان البرز/ قلل کهار و ناز

به آگاهی می‌رساند؛  در راستای اجرای تقویم ورزشی سال ۹۵، صعود سراسری بانوان کشور به قلل کهار و ناز در تاریخ‌های ۲۸ و ۲۹ مرداد ۹۵ به میزبانی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان البرز با شرایط زیر برگزار می‌گردد. مقتضی است نسبت به معرفی حداکثر ۳ نفر از کوهنوردان خانم استان تا روزچهارشنبه ۲۰ […]

دوره پیمایش وعبور از رودخانه ویژه مربیان درجه ۲ کوهپیمایی / اصفهان –

دوره پیمایش وعبور از رودخانه ویژه مربیان درجه ۲ کوهپیمایی / اصفهان –

به آگاهی می‌رساند؛ کارگروه آموزش این فدراسیون در راستای اجرای تقویم سال ۱۳۹۵ و به منظور توسعه کمی و کیفی و ارتقای سطح آموزش در سراسر کشور در نظر دارد دوره پیمایش و عبور از رودخانه ویژه مربیان درجه ۲ کوهپیمایی در دو بخش آقایان و بانوان را به میزبانی هیئت کوهنوردی وصعودهای ورزشی استان […]

آزمون ورودی مربیگری درجه ۲ کوه‌پیمایی

آزمون ورودی مربیگری درجه ۲ کوه‌پیمایی

به آگاهی می‌رساند؛ کارگروه آموزش این فدراسیون در راستای اجرای تقویم سال ۱۳۹۵ و به منظور توسعه کمی و کیفی و ارتقای سطح آموزش در سراسر کشور در نظر دارد آزمون ورودی مربیگری درجه ۲ کوه‌پیمایی، ویژه آقایان و بانوان را به‌ شرح زیر برگزار ‌نماید: … ¯زمان برگزاري دوره: پنجشنبه  ۲۸ مرداد ۱۳۹۵ ¯زمان و […]