سنگ نوردي طبيعت

اعلام نتیجه بازآموزی مربیان درجه 2 سنگ‌نوردی

اعلام نتیجه بازآموزی مربیان درجه 2 سنگ‌نوردی

به آگاهی می‌رساند؛ پیرو برگزاری دوره بازآموزی مربیان درجه 2 سنگ‌نوردی در منطقه پل خواب از تاریخ 6 تا 8 مرداد 95، نتیجه دوره به شرح زیر اعلام می‌گردد: … ¯ توجه: ـ  شایان ذکر است اعتبار این بازآموزی تا تاریخ 30 آبان 1398 می‌باشد.