حفظ محيط كوهستان

انتشار آیین‌نامه ستادهای استانی حفظ محیط کوهستان

ه پیوست آیین‌نامه ستادهای استانی حفظ محیط کوهستان به منظور آگاهی، ترویج و اشاعه فرهنگ حفظ محیط کوهستان در بین کوهنوردان، طبیعت‌گردان و… منتشر می‌گردد: … آیین‌نامه ستادهای استانی حفظ محیط کوهستان

ثبت نام کلاس مبانی محیط زیست کوهستان

ثبت نام کلاس مبانی محیط زیست کوهستان

هیات کوهنوردی وصعودهای ورزشی استان مرکزی در نظر دارد یک دوره کلاس مبانی محیط زیست کوهستان برگزار کند لذا درخوست کنندگان می توانند باتوجه به شرایط ذیل در این دوره شرکت کنند – این دوره هیچ پیش نیازی لازم ندارد – مدت دوره ۸ساعت – مکان برگزاری دوره دفتر هیات کوهنوردی – نفرات درخواست کننده […]

گزارش نخستین هفته ستاد حفظ محیط کوهستان / «دماوند» تابستان ۹۵

گزارش نخستین هفته ستاد حفظ محیط کوهستان / «دماوند» تابستان ۹۵

نخستین هفته ستاد حفظ محیط کوهستان ۸ تا ۱۱ تیر ۹۵ در محل بارگاه سوم دماوند تشکیل شد و ضمن اطلاع رسانی در خصوص توجه بیشتر کوهنوردان به مسائل زیست محیطی و اجرای صعود مسئولانه، بر تفکیک، بسته بندی و بازگرداندن پسماند به قرارگاه فدراسیون واقع در پلور، تاکید و تشویق شد….

12