دره نوردي

فراخوان دوره پیشرفته دره‌نوردی ویژه آقایان و بانوان

فراخوان دوره پیشرفته دره‌نوردی ویژه آقایان و بانوان

به آگاهی می‌رساند؛ بخش دره‌‌نوردی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در راستای اجرای تقویم آموزشی سال ۱۳۹۵ و به منظور توسعه کمی وکیفی و ارتقای سطح آموزش در سراسر کشور در نظر دارد دوره پیشرفته دره‌نوردی را ویژه آقایان و بانوان به شرح زیر برگزار نماید: …

دوره مقدماتی دره نوردی / ویژه آقایان و بانوان

دوره مقدماتی دره نوردی / ویژه آقایان و بانوان

به آگاهی می‌رساند؛ بخش دره‌نوردی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در راستای اجرای تقویم آموزشی سال ۱۳۹۵ و به منظور توسعه کمی وکیفی و ارتقای سطح آموزش در سراسر کشور در نظر دارد دوره کارآموزی دره‌نوردی را ویژه آقایان و بانوان به شرح زیر برگزار نماید…

آزمون ورودی مربیگری درجه ۳ دره نوردی ویژه آقایان و بانوان

آزمون ورودی مربیگری درجه ۳ دره نوردی ویژه آقایان و بانوان

به آگاهی می‌رساند؛ بخش دره‌نوردی کارگروه آموزش این فدراسیون در راستای اجرای تقویم سال ۱۳۹۵ و به منظور توسعه کمی و کیفی وارتقای سطح آموزش در سراسر کشور در نظر دارد آزمون ورودی مربیگری درجه ۳ دره‌نوردی را به‌ شرح زیر برگزار ‌نمايد: …

فراخوان کمک برای ایمن‌سازی دره‌های ایران

فراخوان کمک برای ایمن‌سازی دره‌های ایران

🔴 فراخوان کمک برای ایمن‌سازی دره‌های ایران با توجه به اجرای برنامه ایمن سازی دره‌های پرتردد با همکاری و نظارت بخش دره نوردی فدراسیون و اعلام فراخوان جهت جمع آوری کمکهای نقدی، از کلیه کوهنوردان استان مرکزی خواهشمند است در صورت تمایل کمک های نقدی خود را به شماره کارت بانک ملی ذیل بنام آقای […]

12