دره نوردي

فراخوان کمک برای ایمن‌سازی دره‌های ایران

فراخوان کمک برای ایمن‌سازی دره‌های ایران

🔴 فراخوان کمک برای ایمن‌سازی دره‌های ایران با توجه به اجرای برنامه ایمن سازی دره‌های پرتردد با همکاری و نظارت بخش دره نوردی فدراسیون و اعلام فراخوان جهت جمع آوری کمکهای نقدی، از کلیه کوهنوردان استان مرکزی خواهشمند است در صورت تمایل کمک های نقدی خود را به شماره کارت بانک ملی ذیل بنام آقای […]