غارنوردي

تقدیر و سپاس از حضور جمال قربانی در اکسپدیشن غارنوردی ایران و ایتالیا

تقدیر و سپاس از حضور جمال قربانی در اکسپدیشن غارنوردی ایران و ایتالیا

تقدیر و سپاس از حضور همنورد خوب استان جناب آقای جمال قربانی  در این اردو💐با آرزوی موفقیت و پیروزی برای ایشان💐                       اکسپدیشن غارنوردی ایران و ایتالیا غار قلا، فلات پراو، کرمانشاه ارتفاع دهانه غار در ۲۸۰۰ متری از سطح دریا است. سال پیش تیم از غارنوردهای ایران به سرپرستی یوسف سورنی نیا برنامه اکتشافی در […]

سومین و چهارمین مرحله طرح آموزش غارنوردی «هر باشگاه یک مربی»

سومین و چهارمین مرحله طرح آموزش غارنوردی «هر باشگاه یک مربی»

پیرو بخشنامه‌های قبلی طرح آموزشی غارنوردی «هر باشگاه یک مربی»، به آگاهی می‌رساند؛ کارگروه غارنوردی و غارشناسی این فدراسیون سومین و چهارمین مرحله از این طرح را در استان‌های آذربایجان غربی و اصفهان برای واجدین شرایط به شرح لیست پیوست برگزار می‌نماید: …