غارنوردي

سومین و چهارمین مرحله طرح آموزش غارنوردی «هر باشگاه یک مربی»

سومین و چهارمین مرحله طرح آموزش غارنوردی «هر باشگاه یک مربی»

پیرو بخشنامه‌های قبلی طرح آموزشی غارنوردی «هر باشگاه یک مربی»، به آگاهی می‌رساند؛ کارگروه غارنوردی و غارشناسی این فدراسیون سومین و چهارمین مرحله از این طرح را در استان‌های آذربایجان غربی و اصفهان برای واجدین شرایط به شرح لیست پیوست برگزار می‌نماید: …