پيشكسوتان

دومین همایش پیش‌کسوتان کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی ونداربن / شهریور ۱۳۹۵

دومین همایش پیش‌کسوتان کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی ونداربن / شهریور ۱۳۹۵

به آگاهی می‌رساند؛ کارگروه پیش‌کسوتان این فدراسیون در راستای تکریم مقام شامخ پیش‌کسوتان و اجرای تقویم ورزشی سال جاری، دومین همایش راهبردی پیش‌کسوتان کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی را با اهداف زیر برگزار می‌نماید: …

12