اسكي-كوهستان

تقويم اجرايی کارگروه کوه‌نوردی با اسکی فدراسيون/ ۱۳۹۵- ۱۳۹۶

کارگروه کوهنوردی با اسکی فدراسیون به منظور توسعه این ورزش تقویم اجرایی ۶۵-۹۶ خود را جهت اطلاع عموم علاقمندان به شرح زیر منتظر کرد: … ۱٫ برگزاری همايش کوهنوردی با اسکی ۲٫ تشکيل تیم منتخب هيماليانوردی با اسکی (اردو های ماهيانه) به منظور آموزش و گسترش رشته: • فراخوان و اردوی مرحله اول؛ پذیرش حداکثر […]

فراخوان تست کوپر ورودی به مسابقات کوه‌نوردی با اسکی آسیایی و جهانی

فراخوان تست کوپر ورودی به مسابقات کوه‌نوردی با اسکی آسیایی و جهانی

به آگاهی می‌رساند؛ کارگروه کوه‌نوردی با اسکی این فدراسیون در راستای اجرای تقویم ورزشی سال جاری و به منظور اعزام به مسابقات آسیایی و جهانی کوه‌نوردی با اسکی در نظر دارد از نفرات برتر اول تا هفتم مسابقات داخلی و خارجی آقایان و بانوان در تمامی رده‌های سنی، یک تست کوپر و آمادگی جسمانی را […]