اسكي-كوهستان

فراخوان تست کوپر ورودی به مسابقات کوه‌نوردی با اسکی آسیایی و جهانی

فراخوان تست کوپر ورودی به مسابقات کوه‌نوردی با اسکی آسیایی و جهانی

به آگاهی می‌رساند؛ کارگروه کوه‌نوردی با اسکی این فدراسیون در راستای اجرای تقویم ورزشی سال جاری و به منظور اعزام به مسابقات آسیایی و جهانی کوه‌نوردی با اسکی در نظر دارد از نفرات برتر اول تا هفتم مسابقات داخلی و خارجی آقایان و بانوان در تمامی رده‌های سنی، یک تست کوپر و آمادگی جسمانی را […]