تيم ملي

روز شمار اردوی تیم ملی جوانان استان مرکزی

روز شمار اردوی تیم ملی جوانان استان مرکزی

چهار شنبه ، ساعت 7 صبح شروع کار  ، چک ابزار ، تقسیم بندی نفرات در 4 تیم ، اموزش گره  و تمرین ، اموزش فرود 2 مدل پروسیک بالای ابزار و زیر ابزار  و تمرین ، اموزش صعود و انواع حمایت و تمرین ، آموزش انواع کارگاه و تمرین احداث ان ، کار در […]

تغییر تاریخ و محل برگزاری اردوی دوم تیم ملی امید ـ كمپ جوانان جهان به ميزباني ايران

تغییر تاریخ و محل برگزاری اردوی دوم تیم ملی امید ـ كمپ جوانان جهان به ميزباني ايران

پیرو بخشنامه‌های شماره 983/263 و 982/263 تاریخ 24/خرداد/96 در خصوص برگزاری اردوی دوم تیم ملی امید ـ كمپ جوانان جهان در مناطق دماوند و علم کوه، به آگاهی می‌رساند؛ اردوی مذکور به شرح زیر برگزار خواهد شد.

فراخوان دعوت به هشتمين اردوي انتخابي تيم ملي اميد ورودي سال 95

فراخوان دعوت به هشتمين اردوي انتخابي تيم ملي اميد ورودي سال 95

به آگاهی می‌رساند؛ كارگروه هيماليانوردي فدراسيون هشتمین اردوي انتخابي تيم ملي اميد را همزمان با صعود سراسری به قلل شیرکوه استان یزد به شرح اسامي زیر برگزار مي‌نمايد؛ … ¯ زمان پذيرش: سه شنبه12 بهمن 95 ـ ساعت 16 تا 20 ¯ محل پذيرش: يزد، بولوار جانباز، بعد از ميدان امام علي،‌ ورزشگاه شهيد نصيري.

12